Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Số/Ký hiệu: 494B
Ngày ban hành: 02/08/2017
Ngày có hiệu lực: 02/08/2017
Người ký: Chủ tịch Công ty
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017