Giới thiệu

  • Quá trình hình thành và phát triển

    Quá trình hình thành và phát triển

    Công ty thuốc lá Bắc Sơn, tiền thân là Nhà máy Thuốc lá Bắc Sơn được thành lập 15/2/1968 từ bộ phận T2 của Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất kinh doanh thuốc lá điếu, thuốc lá sợi cho thị trư­êng trong nước và xuất khẩu.

    Xem tiếp »