Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 06/08/2019
Ngày có hiệu lực: 06/08/2019
Người ký: Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Công ty
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt