Báo cáo tài chính năm 2016

Số/Ký hiệu: 284A
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực: 10/05/2017
Người ký: Chủ tịch Công ty
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt

Báo cáo tài chính năm 2016