Thu ngân sách Nhà nước tăng 51% so cùng kỳ

Ngày đăng: 01/03/2016
6 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước (do Cục Thuế tỉnh quản lý) được 3.122 tỷ đồng, đạt 53% dự toán giao, tăng 51% so cùng kỳ năm 2012.

1

Công ty TNHH thuốc lá Bắc Sơn là một trong những đơn vị có số nộp ngân sách khá