Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin

Số/Ký hiệu: 74/TB-TLBS
Ngày ban hành: 29/12/2016
Ngày có hiệu lực: 29/12/2016
Người ký: Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Công ty
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt

Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin