Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 06/08/2020
Ngày có hiệu lực: 06/08/2020
Người ký: Chủ tịch Công ty: Nguyễn Trung Dũng
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt

06/