Báo cáo tài chính năm 2022

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 28/02/2023
Ngày có hiệu lực: 28/02/2023
Người ký: Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Công ty
Tải xuống: File đính kèm

Thông tin tóm tắt