Bộ Công thương đã phê duyệt đề án tái cơ cấu các Công ty thuốc lá

Ngày đăng: 01/03/2016
Các công ty thuốc lá Thăng Long, Bắc Sơn, Đà Nẵng hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con trong đó Thuốc lá Thăng Long là công ty mẹ

thuocla-1436148459258-crop-1436148467847

Ngày 24/6/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 6356/QĐ-BCT phê duyệt đề án tái cơ cấu và chuyển Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long – đơn vị thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam thành công ty con của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn.

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn có trách nhiệm kế thừa và thực hiện trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu từ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đối với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long kể từ thời điểm chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật. Công ty TNHH MTV Thuốc lá Cửu Long có trách nhiệm kế thừa toàn bộ quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty trước thời điểm chuyển đổi.

Bộ Công thương giao cho Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quyết định thời điểm để triển khai việc này.

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng ban hành Công văn số 6269/BCT-TCCB về việc phê duyệt Đề án Tái cơ cấu các công ty thuốc lá: Thăng Long, Bắc Sơn, Đà Nẵng.

Đây là đề án được xây dựng phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015 và công văn số 663/TTg-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của các doanh nghiệp trong tổ hợp.

Theo đó, Bộ Công thương nhất trí với nội dung đề án là các công ty thuốc lá: Thăng Long, Bắc Sơn, Đà Nẵng hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con trong đó, công ty Thuốc lá Thăng Long là công ty mẹ.

Nội dung công văn nêu rõ, giao Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Thành ủy Đà Nẵng tại Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng trước khi thực hiện chuyển Công ty Thuốc lá Đà Nẵng thành công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được giao quyết định thời điểm để chuyển đổi và triển khai việc tổ chức lại Công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn, Công ty Thuốc lá Đà Nẵng theo mô hình công ty mẹ – công ty con theo quy định của pháp luật; Quyết định mục tiêu, ngành nghề kinh doanh chính, phê duyệt Điều lệ, quyết định vốn điều lệ của Công ty mẹ – Công ty TNHHMTV Thuốc lá Thăng Long theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, chỉ đạo việc thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục có liên quan để các công ty trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Theo Trí thức trẻ/Bộ Công thương