Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày đăng: 01/03/2016
Ngày 6/5/2015, tại Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây là đơn vị được Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chọn làm Đại hội điểm.
Ngày 6/5/2015, tại Bắc Ninh, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là đơn vị được Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chọn làm Đại hội điểm.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Lương Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tổng công ty và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty Thuốc lá Bắc Sơn.

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Là – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Nhiệm kỳ qua, tập thể Đảng bộ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015. Theo đó, năm 2014, doanh thu đạt 629,7 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 11,8 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt 262 tỷ đồng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp tích cực để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh cho từng năm và cho cả nhiệm kỳ; tích cực chuyền đổi cơ cấu sản phẩm nhằm đa dạng hóa sản phẩm; cải tiến đổi mới quy cách, mẫu mã phù hợp thị hiếu người tiêu dùng; đầu tư công nghệ, nội địa hóa nguyên liệu, sử dụng dịch vụ trong ngành; tích cực hội nhập tìm kiếm đối tác, khai thác mở rộng thị trường xuất khẩu. Do vậy chỉ tiêu xuất khẩu của Công ty tăng vượt bậc so với Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng thuốc lá bao xuất khẩu bình quân 5 năm tăng 145,2%/năm.

images1063437_TL_Bac_Son

Toàn cảnh Đại hội

Công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua đạt kết quả tích cực về công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, tạo không khí phấn khời, niềm tin tưởng của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ, Đảng bộ được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tuy nhiên, công tác triển khai quán triệt các chị thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW cũng như của Đảng ủy Tổng công ty và nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công ty tại một số chi đảng bộ vẫn còn mang tính hình thức, chưa sâu sát; sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ trên một số lĩnh vực công tác còn chưa tập trung, thiếu kiên quyết, đặc biệt là việc củng cố và xây dựng thị trường thuốc lá nội địa; đội ngũ cán bộ trẻ chưa có năng lực thực tiễn, tính làm việc độc lập chưa cao nên chưa đáp ứng được yêu cầu công việc.

Với mục tiêu “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; năng động, sáng tạo, đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển, hiệu quả và bền vững”, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đổi mới tư duy, tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, sản lượng tiêu thụ tăng bình quân 4%/năm; doanh thu tăng bình quân 7%/năm; lợi nhuận tăng bình quân 5%/năm và nộp ngân sách nhà nước tăng 3,5%/năm. Phấn đấu trên 90% chi đảng bộ trực thuộc đạt “trong sạch vững mạnh”; Đảng bộ đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; hàng năm có trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp trên 20 đảng viên mới.

Bac_Son

Ra mắt BCH nhiệm kỳ 2015-2020

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã nhấn mạnh: Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đầu tư thiết bị, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm; tiết kiệm vật tư, nguyên liệu; phát triển bền vững thị trường nội địa, mở rộng thị trường xuất khẩu; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án tái cơ cấu của Tổng công ty Thuốc lá và phát triển sản xuất kinh doanh trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế.

Ngoài ra, tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và người lao động, trước hết là đội ngũ cấp ủy các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong toàn Đảng bộ gắn với việc khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau Nghị quyết Trung ương 4; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cũng như tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt đảng sát thực, phù hợp với thực tế, gắn hoạt động của chi đảng bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Với tinh thần tập trung trí tuệ, dân chủ Đại hội đã bầu  9 đồng chí tham gia vào BCH nhiệm kỳ 2015 – 2020, 9 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Nguồn: Trích nguồn: http://doanhnghieptrunguong.vn