Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Ngày đăng: 01/03/2016
Ngày 6/5/2015, tại Bắc Ninh đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn. Ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tham dự Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội, ông Đinh Văn Là, Bí thư Đảng ùy, Giám đốc Công ty Thuốc lá Bắc Sơn cho biết, thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2010 – 2015, trong điều kiện tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, vượt mọi khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá Bắc Sơn khóa XX đã đề ra.

moit-IMG_1045

Kết quả các chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập của cán bộ công nhân viên chức đạt kết quả ấn tượng. Doanh thu năm 2014 đạt 629,7 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,78%/năm, tăng 0,78% so với Nghị quyết. Nộp ngân sách đạt 262 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,5%/năm. Lợi nhuận đạt 11,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 14,7%/năm, tăng 9,7% so với Nghị quyết. Thu nhập bình quân đạt trên 8,5 triệu đồng/người/tháng, tốc độ tăng trưởng bình quân 7,4%/năm, tăng 2,4% so Nghị quyết.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty đã thực hiện mục tiêu Nghị quyết về phát triển sản xuất kinh doanh, mở rộng quy mô, thị phần sản phẩm. Thực hiện nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh khoa học, hiệu quả; Công ty đã chủ động trong sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ và từng bước hiện đại hóa thiết bị, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hiện đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường và công tác xuất khẩu, mở rộng quy mô phát triển sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, công ty tiến hành đổi mới nâng cao chất lượng công tác tổ chức quản lý sản xuất, triển khai thực hiện tái cơ cấu; Quản lý tài chính tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; Thực hiện chính sách an sinh xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của cán bộ công nhân viên chức lao động, tích cực thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Về công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và cán bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh. Đảng bộ đã tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động về chấp hành đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của Công ty.

Đảng ủy Công ty và các ban chi ủy chi bộ thực hiện nêu gương cán bộ chủ chốt luôn gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, thực hành tiết kiệm. Chú trọng công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên.

moit-IMG_1050

Ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Thay mặt Đảng ủy Tổng công ty, ông Vũ Văn Cường, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty về những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty rất đáng trân trọng, góp phần tăng thêm niềm phấn khởi tự hào và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

moit-IMG_1057

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020

Trước dự báo tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Đảng Bộ công ty Bắc Sơn xác định mục tiêu tổng quát mà công ty sẽ thực hiện tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; năng động, sáng tạo, đoàn kết xây dựng Công ty ngày càng phát triển, hiệu quả và bền vững. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty phấn đấu sản lượng tiêu thụ tăng bình quân 4%/năm, doanh thu tăng bình quân 7%/năm, nộp ngân sách tăng bình quân 3,5%/năm, lợi nhuận bình quân 5%/năm, thu nhập bình quân của CBCNV tăng bình quân 5%/năm. Công ty cũng đặt ra chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị Đảng bộ đạt “trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; Trên 90% Chi bộ trực thuộc đạt “trong sạch, vững mạnh”; Tỷ lệ Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 95%, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt “vững mạnh, xuất sắc”.

moit-IMG_1123

Ban chấp hành khóa mới ra mắt nhận nhiệm vụ mới

Đánh giá cao những mục tiêu mà Công ty Thuốc lá Bắc Sơn đề ra, ông Vũ Văn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhấn mạnh, trong thời gian tới, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn cần xác định nhiệm vụ hàng đầu trong nhiệm kỳ tới là tập trung lãnh đạo cán bộ, Đảng viên, công nhân viên tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị và toàn bộ Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra; Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện dự án đầu tư chiều sâu; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của Đảng bộ. Đồng thời Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng nhấn mạnh, một trong những mục tiêu quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty khóa 2, nhiệm kỳ 2015 – 2020, bảo đảm tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất, là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ có đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXI đề ra. Đồng thời Đại hội cần xem xét lựa chọn ra các đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương